Zsg strzelce małe

Dalszy rozwój urbanizacji i industrializacji przestaje zagrażać biologicznemu i społecznemu zdrowiu ludzi, chociaż na podstawie doświadczeń XIX wieku wydawało się to nieuchronne. Nowoczesne miasta i zakłady przemysłowe mogą być budowane zgodnie z wymaganiami estetyki, medycyny, socjologii,. Technika, która w XIX stuleciu wydawała się zaprzeczeniem sztuki, nawiązuje z nią współcześnie najbliższą łączność, staje się piękna i […]