Matrix movie still

Krol edyp test

Pozornie nic łatwiejszego niż określić pedagogikę mówiąc, iż jest to nauka o wychowaniu dzieci i młodzieży. Łatwość ta była być może jedną i przyczyn, dla których dyskusja nad przedmiotem pedagogiki nie była nigdy bardzo żywa, chociaż przez tak długi okres czasu stanowiła ona jedno z najbardziej ulubionych intelektualnych zajęć psychologów, a zwłaszcza socjologów. Dyskusje pedagogów […]