Agnieszka kilanska

Z tego punktu widzenia badania w. dziedzinie dydaktyki czy też wychowania fizycznego, zgrupowane w części drugiej, dotyczą działalności szkół różnego rodzaju, a więc problematyki części trzeciej. Nie ulega jednak wątpliwości, iż istnieje pewna problematyka całościowa, charakterystyczna dla różnych instytucji oświatowych zajmujących się różnymi zadaniami lub wychowankami w różnym wieku. Ta różnorodna problematyka całościowa instytucjonalna nie […]