Close-up Photography of Smartphone Icons

Dashą kapustiną po angielsku

Lektura tego artykułu nasunie z pewnością niejedną refleksję na temat rozwoju i stanu nauk pedagogicznych w Polsce Ludowej. Opinie, jakie na ten temat są niekiedy wypowiadane, nie zawsze opierają się na dokładnej informacji o rzeczywistym stanie rzeczy. Być może artykuł ta podobnie jak materiały z Sesji X-lecia Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego upowszechni w opinii publicznej […]