person using black iPad

Rubinek ostrow maz

Stanowił on wyraz sprzeczności, jakie zarysowały się między człowiekiem i stwarzanym przez, niego światem cywilizacji. Naukowo- techniczna cywilizacja przemysłowa i wielkomiejska, kształtująca się na przełomie XIX i XX stulecia, stawała się przedmiotem licznych i ostrych ataków podejmowanych w obronie człowieka. Wskazywano, iż jej rozwój niszczy naturalne środowisko ludzi, zaprzecza postulatom higieny, odbiera radość pracy, degraduje […]