woman in white long sleeve shirt using black laptop computer

Wychowawca kolonijny poradnik

Rzadko które pojęcie pozwala sięgnąć tak głęboko w dramatyczną strukturę nowoczesnego świata jak właśnie pojęcie alienacji. Odkrycie, iż człowiek jest obcy we własnym świecie społecznym, było dziełem renesansowego humanizmu. W doświadczeniach Leonardá da Vinci i Michała Anioła ujawnił się konflikt wielkiego człowieka i małych ludzi, mających władzę i pieniądze. To Erazm z Rotterdamu zdemaskował ten […]