person using black iPad

Lalka streszczenie krotkie

Przypomnijmy przede wszystkim, iż etymologia tego słowa a na etymologię powoływano się tak często nie wskazuje wcale, by chodziło tu o naukę. Greckiego pochodzenia nazwy nauk wskazują zawsze, iż chodzi o opis rzeczywistości (jak nazwy typu geografią) lub o jej wyjaśnienie intelektualne (jak nazwy typu biologia). Pedagogika natomiast jest po prostu nazwą działalności wychowawczej, polegającej na […]