Matrix movie still

Umieszczane w „Ruchu Pedagogicznym” kronika oraz dział recenzji miały ramy znacznie

W „Kwartalniku”, którego działalność informacyjną uzupełniał „Ruch” przez to m. in., że dawał przegląd polskich czasopism pedagogicznych oraz obszerne szczegółowe zestawienia z zakresu bibliografii tematycznej, opracowywane przeważnie w Instytucie Pedagogiki.
Najbogatszy dział informacji krajowej oraz recenzyjny (raczej wydawnictw polskich) miał i ma organ Ministerstwa Oświaty „Nowa Szkoła”, najlepsze u nas źródło wiadomości o reformach podejmowanych w zakresie ustroju szkolnego, o doborze treści programowych i wszelkich innych pracach z zakresu polityki oświatowej’, a także o przebiegu różnego, rodzaju narad i zjazdów oświatowych. To dobrze redagowane czasopismo cechuje sprawna i szybka informacja zarówno o nowościach wydawniczych z zakresu pedagogiki i innych .dziedzin (pismo ma charakter społeczno-pedagogiczny), jak i o artykułach zamieszczanych w prasie pedagogicznej, w prasie codziennej, a także o dziejach oświaty w okresie dwudziestolecia PRL (działy Ludzie i fakty, Z archiwum XX-lecia). Cenny materiał informacyjny przynoszą artykuły objęte tytułem Problemy i dyskusje, Myśl pedagogiczna i inne. Dobrym pomysłem było wprowadzenie zeszytów tematycznych (np. numer poświęcony harcerstwu, inny pracom Instytutu Pedagogiki).