people doing office works

Stajnia augiasza związek frazeologiczny

Po jednej stronie stawali uduchowieni prorocy upadku cywilizacji, rzekomo sprzecznej z samą ideą człowieka, po drugiej naiwni entuzjaści tej cywilizacji. I gdy jedni potępiali ten ludzki świat, aby dokonywać wątpliwej wartości obrony samotnego człowieka w jego życiu wewnętrznym i oderwanym od losów ziemi, inni z okrucieństwem nieludzkim i nieludzką płytkością oddawali człowieka w służbę jego […]