Destylacja frakcyjna ropy naftowej

Odpowiedź na pytanie, jakie są czynniki postępu i jakie są hamulce rozwoju określonej dyscypliny naukowej, może i powinna być wynikiem analiz dwojakiego rodzaju. Należy zbadać warunki pracy naukowej, to znaczy zarówno jej materialne wyposażenie, jak i organizacyjne formy; ilość i jakość kadr, bliższe i dalsze perspektywy wykształcenia młodych kadr, możliwości badań terenowych i wyjazdów zagranicznych […]