Assorted-color Laser Lights

Magdalena wolińska riedi

Nie ulega bowiem wątpliwości, iż jej dotychczasowy rozwój historyczny wyrażał przemiany zachodzące w zakresie wychowania. Wychowanie w ciągu wieków podlegało wielu różnym zmianom: przekształcały się jego treści i metody, a także i instytucje, które je organizowały; zmieniała się i społeczna rola wychowania. Pedagogika jako nauka o wychowaniu znajdowała się więc w tej niezwykłej sytuacji, iż […]