Silver Laptop and White Cup on Table

Zimowa opowieść cda

W wieku XIX Marks, nawiązując bezpośrednio do dramatycznych doświadczeń renesansu, rozwinął teorię alienacji, dzięki której wyjaśniał, jak dzieła, rzeczy i stosunki przez ludzi stworzone wywłaszczają ich z człowieczeństwa, oraz ukazywał drogi przezwyciężenia alienacji, przywrócenia ludziom ich człowieczeństwa nie przez ucieczkę z życia, lecz przez zapanowanie nad jego warunkami. Pedagogika w koncepcji Marksa miała współdziałać w […]