Silver Laptop and White Cup on Table

Benzokaina skutki uboczne

Rozpoczynamy od rozpraw ogólnych, poświęconych analizie warunków rozwoju nauk pedagogicznych w Polsce Ludowej oraz etapów i dróg tego rozwoju. W czyści drugiej pokazujemy rozwój badań pedagogicznych w niektórych nie wszystkich, ale zapewne najważniejszych dziedzinach specjalnościowych; pedagogika jest już dziś raczej zespołem nauk niż jedną dyscypliną i tę jej wielorakość należało odpowiednio przedstawić. Część trzecia ukazuje […]