people doing office works

Adrenalina cda

Samowiedza jest jednym z ważnych czynników kształtowania rzeczywistości. Także i rzeczywistości naukowej. Nauka zwłaszcza nauka nowoczesna nie rozwija się żywiołowo; jako wielka, zbiorowa impreza związana obustronnymi zależnościami z postępami techniki, gospodarki i warunków społecznych wymaga w coraz większym stopniu świadomego i celowego kierownictwa. Kierowanie rozwojem nauki wymaga z kolei umiejętności nie tylko poprawnego określenia jej […]