people doing office works

Liszajec pęcherzowy noworodków

Wychowaniem samym czy nauką o wychowaniu? Przyjęcie tezy, iż pedagogika jest samym wychowaniem, oznacza, iż teoria tkwi w praktyce wychowawczej; prowadzi to do bardzo empirycznego traktowania teorii, co jak wiadomo jest cechą charakterystyczną pedagogiki angielskiej. Przyjęcie tezy, iż pedagogika jest nauką o wychowaniu, oznacza pewnego rodzaju przeciwstawienie jej praktyce, a tym samym skłania do uprawiania pedagogiki […]