Assorted-color Laser Lights

Osmy tydzien ciazy

Spróbujemy sięgnąć głębiej w sam proces rozwoju wychowania, aby określić odpowiadający mu rozwój pedagogiki. Nie podejmiemy tu szczegółowych analiz historycznych. Wystarczy, gdy powiemy, iż rozwój wychowania w dobie nowożytnej polega na tym, iż z pozycji marginesowej, jaką zajmowało ono w dawnych wiekach, wychowanie stawało się coraz ważniejszym czynnikiem gospodarczego i społecznego życia; w związku z […]