closeup photo of black and red keyboard

Czasopismo naukowe mają duże zasługi w zakresie służby informacyjnej i dokumentacyjnej

To . Wszystkie roczniki „Kwartalnika” dostarczają czytelnikowi świeżych i aktualnych wiadomości o ruchu pedagogicznym i oświatowym w kraju i za granicą. Zakres tych informacji jest bardzo szeroki. Dotyczą one organizacji oświaty i wychowania oraz życia naukowego w Polsce^i w innych krajach. Dużo miejsca zajmują w tym czasopiśmie bardzo cenne sprawozdania z badań naukowych prowadzonych u nas i za granicą z zakresu pedagogiki, a także relacje o nowatorskiej pracy szkół, obszerny dział przeglądów prasy pedagogicznej (przeważnie zagranicznej) oraz przeglądów nowości wydawniczych. Spory dział recenzji jest za mały w stosunku do potrzeb w tym zakresie. Kronika dostarcza sporo wiadomości o konferencjach i zjazdach naukowych u nas i za granicą. Można jedynie żałować, że nie ma w „Kwartalniku” systematycznego przeglądu czasopism polskich, choć trudno znowu postulować znalezienie miejsca i na to, skoro obfity materiał dotychczasowy nie mieści się już częstokroć w ramach przyznanego czasopismu limitu papieru. Słusznie czyni redakcja, informując o treści bronionych na Wydziale Pedagogicznym UW prac doktorskich, gdyż przyspiesza w ten sposób znacznie zapoznania się czytelnika z treścią prac, których publikowanie zajmuje czasem kilka lat. Przydałoby się może umieszczać chociaż tytuły prac magisterskich, bo czasem zawierają one również sporo ważnych materiałów informacyjnych. (Informacje o magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych pracach powinny poza tym być objęte bibliografią pedagogiczną).