people doing office works

Dużą wartość ma numer przynoszący z okazji 10-lecia Wydziału Pedagogicznego

Wiele informacji o dorobku Wydziału, o działalności katedr, ciekawe calendarium ważniejszych wydarzeń z życia Wydziału (szkoda, że nie jest prowadzone w czasopiśmie takie calendarium w skali krajowej) i spis prać doktorskich. Bardzo pożyteczna jest innowacja polegająca na zamieszczeniu w czasopiśmie sprawozdań z prac Komitetu Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych PAN oraz ogólnopolskiego planu badań naukowych na lata 1961—1965 związanych z reformą systemu oświaty. Szkoda tylko, że zbyt długi cykl produkcyjny czasopisma i zbyt mała częstotliwość jego ukazywania się opóźnia rozpoczęcie „obiegu informacji”. Ukazujący się od r. 1959 organ Wydziału Pedagogicznego ZNP „Ruch Pedagogiczny” w swej części informacyjnej duży nacisk kładł na relacje o doświadczeniach, próbach i eksperymentach pedagogicznych. Toczące się na łamach „Ruchu” dyskusje i polemiki, nie zawsze co prawda utrzymane na jednakowo wysokim poziomie, przyczyniały się do wymiany poglądów m. in. na tak ważny temat, jak aktualny stan i Warunki postępu nauk pedagogicznych. Kronika krajowa uwzględniała prace przygotowawcze do Kongresu Pedagogicznego ZNP, później zaś krótkie informacje o pracach nad reformą ustroju, nad systemem kształcenia nauczycieli. Temu ostatniemu zagadnieniu poświęcała również sporo uwagi kronika zagraniczna, w ramach której omawiano też takie np. zagadnienia, jak tendencje rozwojowe Akademii Nauk Pedagogicznych RSFRR, sprawa nauczania języków obcych w ZSRR, dyskusja nad organizacją szkolnictwa w NRF itp.