woman in black top using Surface laptop

Jak sobanek płanetnika gościł

Odpowiedzieć na to nie jest łatwo. Jednak zdajemy sobie sprawę z tego, iż ogólnonaukowy postęp nie dokonuje się wspólnym frontem, lecz w ten sposób, iż w różnych okresach różne dyscypliny naukowe stają się jego czołówką. Obserwacja tych procesów ukazuje, jak krystalizują się interesujące i ważne problemy badawcze, jak stają  się one w danym okresie centralnymi […]