macro photography of black circuit board

Ojciec goriot streszczenie szczegółowe

Podobnie nauki społeczne: badana przez nie rzeczywistość ulegała wielu i zasadniczym przeobrażeniom. Właśnie tak mają się sprawy z pedagogiką. Słowo wychowanie pozostaje wciąż to samo, ale rzeczywistość, którą tym słowem nazywamy, dziś jest zupełnie inna niż ta, którą mianem tym nazywano dawniej. Pedagogika jest nauką, która bada zmieniającą się rzeczywistość, toteż jej tematyka i problematyka, jej […]