woman in white long sleeve shirt using black laptop computer

Nauka dorhowa ucznia

Problemem pracy domowej ucznia zajmuje się głównie Jan Zborowski . ‘ W okresie minionego dwudziestolecia ukazały się trzy wydania książki tego autora traktujące o nauce domowej ucznia. Pierwsze dwa wydania były pomyślane jako podręczne vademecum, zawierające praktyczne wskazania dla nauczycieli praktyków na temat orgańizacji wymienionego działu pracy dydaktycznej. Trzecia książka poświęcona temu zagadnieniu wyszła pod zmienionym tytułem i posiada w stosunku do poprzednich wydań odmienny charakter. Pragnąc pogłębić stosunek nauczyciela do problemu pracy domowej ucznia autor uzupełnia swą pracę rozważaniami teoretycznymi. W ten sposób trzecie wydanie pracy uzyskuje strukturę o dwu odmiennych treściach. W części pierwszej autor opierając się na literaturze poświęconej temu zagadnieniu i badaniach empirycznych przeprowadza analizę uczenia się na tle procesu nauczania. Wiele uwagi poświęca współczesnym teoriom uczenia się. Przedstawia je w ujęciu psychologii postaci, poglądów J. Piageta, J. Deweya oraz psychologów radzieckich. Przedstawia również wyniki badań nad motywami uczenia,się oraz analizuje czynniki decydujące o trwałości efektów uczenia się.