Black and White Laptop Computer on Brown Wooden Desk

Ustalanie wskazań

Przeprowadzone badania i dociekaAia pozwalają autorowi na sformułowanie niektórych prawidłowości procesu uczenia się i na ustalenie podstawowych wskazań dotyczących zadawania, organizacji i kontroli pracy. Te właśnie wskazania praktyczne stanowią treść drugiej części omawianej pracy. Osobny rozdział w drugiej części pracy poświęca autor zagadnieniu pomocy uczniom opóźnionym w nauce i opiece nad uczniami szczególnie uzdolnionymi. W słowie wstępnym autor relacjonuje, że książkę swą pisał z myślą  o tym, aby przyjść z pomocą przede wszystkim nauczycielom-prakty- kom w rozwiązywaniu tych wszystkich trudności, które na odcinku domowej nauki ucznia nasuwa codzienne życie szkoły. Wyraża również nadzieję, że książka ta może stanowić pomoc dla rodziców w sprawowaniu przez nich opieki i kontroli nad pracą domową własnego dziecka. Na podstawie analizy treści omawianej pracy, sposobu ujęcia podstawowych problemów dotyczących nauki domowej ucznia oraz wynikającej z tych właściwości książki dużej jej poczytności można być pewnym, że książka ta spełnia w praktyce wyznaczone jej przez autora zadania. Książka ta może również pobudzić do refleksji naukowców, którzy’ przez swe prace badawcze pragną przyczynić się do udoskonalenia systemu nauczania w naszej szkole.