Pisemne lub ustne

Pod względem naukowym udowodniono wyższość metody kontroli pisemnej nad ustną. Wykazano, że jedynie sensowne egzaminy będą miały miejsce wtedy, kiedy wszystkim uczniom damy te same pytania. Zresztą z punktu widzenia statystycznego i umożliwienia dokonywania porównań taka taktyka jest nieodzowna. Do osiągnięć naukowych należy także przygotowanie odpowiedniego materiału egzaminacyjnego, przypominającego pod wieloma względami testy wiadomości, i ustalenie odpowiednich kryteriów oceny, a więc dążenie do jej obiektywizacji. Na marginesie uwag o tych wielkich badaniach wiadomości nie można nie wspomnieć o bardzo poważnym wysiłku prof. Falskiego, który niestety nie został całkowicie udostępniony polskiemu czytelnikowi. W latach 1948 i 1949, z ramienia Ministerstwa Oświaty Biuro Badań i Statystyki pod kierunkiem M. Falskiego przeprowadziło badania wyników w ogromnej ilości szkół (w roku 1948 — w 560, a w roku 1949 we wszystkich szkołach średnich). Badaniom tym nie możemy poświęcić wiele uwagi z tej przyczyny, że wyniki ich, jeśli chodzi o szkoły średnie, w ogóle nie zostały opublikowane, a w odniesieniu do szkół podstawowych (1948) ukazał się tylko krótki artykuł. Wzmianka także należy się badaniom prowadzonym z ramienia Katedry Dydaktyki UW przez J. Barteckiego w klasach jedenastych 86 liceów ogólnokształcących w roku 1958. Badaniami tymi przy użyciu specjalnie skonstruowanych do tego celu testów wiadomości objęto język polski, matematykę, historię, biologię i fizykę. Częściową analizę wyników tych badań znajdujemy w dwóch artykułach na ten temat.