Woman Using Vr Goggles Outdoors

Pisemne lub ustne

Pod względem naukowym udowodniono wyższość metody kontroli pisemnej nad ustną. Wykazano, że jedynie sensowne egzaminy będą miały miejsce wtedy, kiedy wszystkim uczniom damy te same pytania. Zresztą z punktu widzenia statystycznego i umożliwienia dokonywania porównań taka taktyka jest nieodzowna. Do osiągnięć naukowych należy także przygotowanie odpowiedniego materiału egzaminacyjnego, przypominającego pod wieloma względami testy wiadomości, i ustalenie odpowiednich kryteriów oceny, a więc dążenie do jej obiektywizacji. Na marginesie uwag o tych wielkich badaniach wiadomości nie można nie wspomnieć o bardzo poważnym wysiłku prof. Falskiego, który niestety nie został całkowicie udostępniony polskiemu czytelnikowi. W latach 1948 i 1949, z ramienia Ministerstwa Oświaty Biuro Badań i Statystyki pod kierunkiem M. Falskiego przeprowadziło badania wyników w ogromnej ilości szkół (w roku 1948 — w 560, a w roku 1949 we wszystkich szkołach średnich). Badaniom tym nie możemy poświęcić wiele uwagi z tej przyczyny, że wyniki ich, jeśli chodzi o szkoły średnie, w ogóle nie zostały opublikowane, a w odniesieniu do szkół podstawowych (1948) ukazał się tylko krótki artykuł. Wzmianka także należy się badaniom prowadzonym z ramienia Katedry Dydaktyki UW przez J. Barteckiego w klasach jedenastych 86 liceów ogólnokształcących w roku 1958. Badaniami tymi przy użyciu specjalnie skonstruowanych do tego celu testów wiadomości objęto język polski, matematykę, historię, biologię i fizykę. Częściową analizę wyników tych badań znajdujemy w dwóch artykułach na ten temat.