woman in black top using Surface laptop

INNE ZAGADNIENIA

Na zakończenie wypada wspomnieć jeszcze o niektórych autorach i ich pracach, które wprawdzie nie należą w całości do omawianego przez nas zagadnienia, ale które w poważnym stopniu dotyczą także szkoły średniej. Są to prace poświęcone: a) politechnizacji, b) stosowaniu środków audiowizualnych w nauczaniu, c) problematyce metodycznej i d) problematyce wychowawczej.
Politechnizacją zajmują się głównie T. Nowacki i I. Szaniawski. Na szczególną uwagę zasługują tu ostatnie prace obu tych autorów: Nowackiego Szkoła ogólnokształcąca a technika (1960) i Politechnizacja w pracy szkolnej (1961), Telewizja w nauczaniu i wychowaniu a praca ręczna (1959) oraz Humanizacja pracy a funkcja społeczna szkoły (1962). E. Fleming wydał dwie bardzo ciekawe prace poświęcone środkom audiowizualnym w nauczaniu, a mianowicie: Przezrocza, film, telewizja w pracy szkolnej (1961) oraz Telewizja w nauczaniu i wychowaniu (1963). W dziedzinie metodyki nauczania mamy do zanotowania stosunkowo dużo prac autorów: Czerniewskiego, Klemensiewicza, Krygowskiej, Słowikowskiego, Szybki i Szyszkowskiego. Osobny rozdział stanowią dość liczne prace poświęcone problematyce wychowawczej. Zasygnalizujemy tylko nazwiska autorów: Lewin, Muszyński, Nowacki, Sośnicki, Szczerba, Zaborowski. Prace tę są omówione obszernie w innych artykułach (szczególnie we wprowadzającej rozprawie prof. W. Okonia).