Wiadomości dzieci 13-letnich

Wyniki rozumienia czytanego tekstu są na ogół bardzo do siebie zbliżone. Ostatnie miejsce, które przypadło naszym dzieciom, nie jest przyjemne, analiza odpowiedzi na wszystkie pytania tego testu tłumaczy nam jednak to zjawisko. Dzieci polskie nie są w szkole przyzwyczajone do czytania po cichu, a kontrola tego czytania jest więcej niż problematyczna. Rozsiew wyników testu geograficznego i fizycznego wydaje się być prawidłowy. Ogólnie mówiąc dzieci polskie na tle innych grup nie przedstawiają się źle. Wysoka pozycja w matematyce, geografii, dość dobra w fizyce, słaba w cichym czytaniu i teście niewerbalnym — to obraz ogólny. Spróbujmy obecnie przypatrzyć się szczegółowym wynikom z niektórych przedmiotów. Dla przykładu posłużymy się matematyką i geografią, a więc tymi przedmiotami, w których nasza młodzież najlepiej wypadła. Matematyka Na 26 zadań — w sześciu osiągnięto wyniki poniżej 50%. Najgorszy wynik uzyskano w zadaniu z geometrii (nr 23) z obliczania objętości prostopadłościanu. Pozytywne wyniki w tym teście wynoszą dla dziewcząt 2,5%, a dla chłopców 15,7%. Zadanie nr 26 to również zadanie z geometrii. Tu odpowiedzi pozytywne wynoszą dla dziewcząt 19,5%>, a dla chłopców 9,4%. Pozostałe „najtrudniejsze” to jedno zadanie tekstowe i trzy zadania „rozumienia”. Okazuje się, że im bardziej zadanie wymaga umiejętności mechanicznej i pamięciowej arytmetyki, tym wyniki są lepsze. Ogólnie mówiąc, wyniki uzyskane przez nasze dzieci w zadaniach matematycznych musimy uznać jako więcej niż dobre.