Woman Using Vr Goggles Outdoors

Bogate zbiory materiałów bibliograficznych znajdujących się w Instytucie Pedagogiki

Są za mało wykorzystywane przez naszych pracowników nauki. Powinny się znaleźć fundusze na to, aby można było prowadzić na znacznie większą skalę, niż to się dzieje obecnie, udostępnianie tych materiałów poprzez druk . roczników bibliograficznych, a może nawet przez opublikowanie centralnego katalogu dzieł pedagogicznych. Obok biblioteki Instytutu Pedagogiki coraz lepszą służbę dokumentacyjną i informacyjną pełnią w tym okresie biblioteki pedagogiczne oraz ogólne biblioteki naukowe w Polsce z Biblioteką Narodową na czele. Istniejące w tej chwili biblioteki uniwersyteckich wydziałów pedagogicznych, instytutów pedagogicznych oraz studiów nauczycielskich i wyższych szkół pedagogicznych (w sumie 25), biblioteki ZNP (3) oraz wojewódzkie biblioteki pedagogiczne (17), posiadające często bardzo pokaźne księgozbiory, stanowią sieć umożliwiającą pracę kriukową pedagogom na prowincji. Ułatwia tę pracę wypożyczanie między biblioteczne, a także specjalne działy informacyjno-bibliograficzne przy większych bibliotekach, które udzielają informacji bibliotecznych i bibliograficznych . Daje się jednak odczuwać brak instytucji koordynującej pracę bibliotek pedagogicznych. Pomocne również przy wszelkiego rodzaju poszukiwaniach informacji są wydawnictwa Biblioteki Narodowej.