closeup photo of black and red keyboard

Zaradzić brakom w zakresie ogólnej bibliografii pedagogicznej

Aby uczynić zadość chociaż częściowo ogromnemu zapotrzebowaniu ze strony nauczycieli przede wszystkim na informacje bibliograficzne, trzeba było w tym okresie próbować zaradzić brakom w zakresie ogólnej bibliografii pedagogicznej przez dostarczanie czytelnikom czasopism pedagogicznych zestawień bibliograficznych na .tematy najbardziej interesujące w danej chwili nauczycieli. Przygotowują je pracownicy bibliotek pedagogicznych (E. Ptasińska, S. Wisłocka i inni) oraz pracownicy Zakładu Dokumentacji i Informacji Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki (D. Bardecka, W. Dąbrowska, M. Jakielowa, F. Korniszewski, A. Wyczlińska) w ramach szeroko rozbudowanej przez Instytut Pedagogiki i sieć bibliotek pedagogicznych informacji, a także inni pracownicy Instytutu, uczelni wyższych, instytucji naukowych oraz nauczyciele. Brak miejsca nie pozwala tu na wymienienie wszystkich opracowań powstałych w wyniku żywiołowej i za mało skoordynowanej, a częstokroć przez to i zbyt rozproszonej akcji informacyjnej. Ograniczymy się więc do wymienienia najważniejszych pozycji.