turned on gray laptop computer

Każda z trzech części zawierała bibliografią druków zwartych i artykułów

Tę bardzo starannie opracowaną kompletną bibliografię retrospektywną zamykały skorowidze osobowy i przedmiotowy, które ułatwiały posługiwanie się tą publikacją. Na tym jednak okresie (1944—1951) i na tym tomie skończyła się próba realizacji zamierzeń wydawania pod egidą PAN serii publikacji bibliograficznych. Miały one obejmować następnie nauczanie przedmiotów ogólnokształcących w latach 1952—1955, a od roku 1956 całość problematyki pedagogicznej w formie roczników. Materiały do tych publikacji oraz do kolejnych roczników pt. Polska bibliografia pedagogiczna za r. 1956, jak również 1957 itd., były przygotowywane w Instytucie, lecz zabrakło funduszy na ten cel zarówno w Polskiej Akademii Nauk, jak i w Ministerstwie Oświaty. W ten sposób nauki pedagogiczne dały się zdystansować na odcinku bibliografii wielu innym dyscyplinom naukowym, publikującym systematycznie bibliografię retrospektywną i bieżącą. I znowu jedna z licznych prób podejmowanych w ciągu tylu lat w celu zapewnienia naukom pedagogicznym możliwości posiadania pełnej bibliografii pedagogicznej zakończyła się fiaskiem. W dwudziestoleciu powojennym nie tylko nie wypełniono całkowicie luk w zakresie pedagogicznej bibliografii okresu międzywojennego, ale obciążono konto nowymi brakami za lata 1950—1964. Obecnie jednak jesteśmy w o tyle lepszej sytuacji, że materiały bibliograficzne z tego okresu są już zebrane przez Zakład Informacji i Dokumentacji Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki.