people doing office works

Szkolnictwo medyczne

Sesja ta posiadała duże znaczenie dla lepszego uświadomienia przez aktyw ośrodków metodycznych szkolnictwa zawodowego ogromnych możliwości badań oraz wskazała na konieczność zastosowania właściwej metodologii. W pracach bowiem podejmowanych w wielu szkołach i na bardzo rozmaite tematy poszczególni nauczyciele, pracownicy ośrodków lub administracji nie szczędzili wysiłku, aby rozpoznać zagadnienia znaleźć właściwą drogę rozwiązania. Słaba jednak znajomość metodologii nie pozwalała na uzyskanie. wyników w pełni naukowo zakończonych. Jedynie w zakresie upowszechniania tak zwanego przodującego doświadczenia poprzez akcję odczytów pedagogicznych uzyskano bardziej interesujące wyniki. Jak wynika z referatu Janiny Królińskiej oraz przeglądu ówczesnych wydawnictw ośrodków metodycznych i Państwowych Wydawnictw Szkolnictwa Zawodowego, podejmowano nadal w tym okresie opracowanie zagadnień bardzo różnorodnych. Uwagę wielu nauczycieli absorbowały problemy wychowawcze. Należy tu wymienić prace związane ze szczególnie ważną dla szkolnictwa zawodowego problematyką wychowania internatowego6. Na uwagę zasługuje również wydawana sukcesywnie w latach 1953— 1955 w kilku tomikach praca zbiorowa pod redakcją Bogdana Wiśniewskiego pt. Prapa pozalekcyjna w szkołach zawodowych (cz. I: Warszawa 1953, cz. II: Warszawa 1953, cz. III: Warszawa 1954, cz. IV: Warszawa 1955), niosąca wydatną pomoc metodyczną w dziedzinie wychowania pozalekcyjnego, którą w tym okresie mocno interesowano się w szkole zawodowej, z pozytywnym wynikiem.