Plasma Ball Illustration

Zainteresowania etyką i estetyką

Związkiem tych dyscyplin filozoficznych z pedagogiką oraz wychowaniem moralnym i estetycznym. Twierdzenie to odnieść należy szczególnie do pedagogów zajmujących się teorią wychowania moralno-społecznego, którzy stroniąc od problematyki etycznej i socjologicznej zeszli na tory dość jałowej faktografii. Temu też należy przypisać fakt, że w poważnych ogólnopolskich dyskusjach dwudziestolecia czy to nad etyką niezależną i jej konsekwencjami wychowawczymi, wywołaną przez głębokie koncepcje prof. Tadeusza Kotarbińskiego, czy nad ideałami wychowawczymi socjalizmu zabrakło właśnie pedagogów. W tych warunkach zmiany na lepsze należy oczekiwać ze strony młodszej generacji pedagogicznej. Już obecnie zdają się ją zapowiadać pierwsze prace Heliodora Muszyńskiego Zbigniewa Zaborowskiego. Nieco pomyślniejsza jest sytuacja w zakresie wychowania estetycznego. Poza cennymi pracami prof. Szumana, o których będzie mowa dalej, możemy tu zanotować wartościowe prace Ireny Wojnar na temat związku między estetyką a wychowaniem. Pierwsza z nich ukazała się najpierw w języku francuskim (Esthétique et pédagogie), a następnie w przerobionej postaci w języku polskim jako Estetyka i wychowanie, 1964. Jest to zmieniona i uzupełniona wersja pracy doktorskiej, obronionej w roku 1960 na Sorbonie. W r. 1965 ukazała się pod redakcją i ze wstępem I. Wojnar praca pt. Wychowanie przez sztukę.