person using both laptop and smartphone

Baśnie filmowe

W upodobaniach filmowych dzieci w wieku od 7 do 9 lat poważną rolę grają baśnie filmowe. Ale już w tym okresie podobają się dzieciom filmy fabularne o wątku realistycznym. „Rosnąca ciekawość świata, głód wiedzy — pisze autor — chciałyby dzieci zaspokajać oglądając filmy o wydarzeniach realnych: dokumentalne, a przede wszystkim fabularne, z rozbudowanym wątkiem dramatycznym” (Mój film, s. 115). Z tych względów ważne jest, aby każdy film dla dzieci zawierał określony ładunek poznawczy, aby dawał dziecku wiedzę o świecie i życiu. Tylko dorośli traktują film jako rozrywkę. W zakresie filmów fabularnych rozwój zainteresowań dzieci do lat 14 przebiega od filmów obrazujących codzienne życie, zwłaszcza dzieci i zwierząt, do filmów przygodowych, pełnych napięcia i dramatycznej akcji. W okresie do lat 14 upodobania filmowe chłopców i dziewcząt nie wykazują wielkich różnic, z tym że zainteresowania chłopców skupiają się wokół wydarzeń, wokół tego, co się dzieje w filmie, natomiast uwaga dziewcząt koncentruje się wokół postaci. Występują ‘oczywiście znaczne różnice w sposobie ujmowania treści filmu przez dzieci i przez dorosłych. Doświadczenie dorosłego pozwala mu wybrać z filmu elementy węzłowe, a pominąć nieistotne — dorosły jest zdolny do przeprowadzenia odpowiedniej analizy i syntezy poznawanych za pośrednictwem treści filmu. Uwaga dziecka może się zatrzymać na sprawach i elementach nieistotnyqh, ale dla -niego z jakichś względów ważnych. W tych wypadkach są konieczne, ze względów dydaktycznych, odpowiednie wyjaśnienia po obejrzeniu przez dzieci filmu.